Giới thiệu

Công ty cổ phần Giải pháp Fast Capital

Tùng Nguyễn: Phó giám đốc tư vấn đầu tư

Ông Tùng là một Chuyên gia Tài chính Kế toán xuất sắc với nền tảng giáo dục vững chắc và kinh nghiệm quý báu về Thị trường Vốn và Đầu tư Tài chính. Ông có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại học St. Thomas, Opus College of Business, Minnesota, Hoa Kỳ, chuyên ngành Tài chính & Đầu tư.

Ông Tùng đã trau dồi chuyên môn của mình khi làm việc với các tổ chức tài chính như VNDIRECT, Aristotle Fund và Stratifund. Trong 5 năm làm việc tại Công ty Chứng khoán VNDIRECT tại Việt Nam, ông Tùng đã trực tiếp tham gia thu xếp và tư vấn cho một số loại chứng khoán và tái cấu trúc nợ vay. Vai trò của ông bao gồm thực hiện các đánh giá chuyên sâu về kinh doanh, xây dựng mô hình tài chính và thiết kế kế hoạch huy động vốn cho các doanh nghiệp và dự án khác nhau.

Back to top