Dịch vụ tư vấn Tài chính thu xếp vốn

Công ty cổ phần Giải pháp Fast Capital

Dịch vụ tư vấn tài chính thu xếp vốn

Dịch vụ thu xếp vốn nhanh gọn và thuận tiện

Tin cậy

Đảm bảo bảo mật thông tin và không mâu thuẫn lợi ích

Mạng lưới rộng

Hệ thống khách hàng tiềm năng cùng quan hệ đối tác với nhiều ngân hàng, định chế tài chính

Tinh thông

Am hiểu thông tin ngành, thị trường và tư vấn hiệu quả

Chuyên nghiệp

Đội ngũ chuyên gia ngân hàng và tài chính nhiều kinh nghiệm

Kinh nghiệm thu xếp vốn

Fast Capital đã thu xếp thành công vốn nợ cho một số doanh nghiệp để phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh

Khoản vay 50 triệu USD cho 2 dự án thủy điện (hoàn thành 08/2020)

Khoản vay hợp vốn trị giá 1.150 tỷ đồng từ các ngân hàng Hàn Quốc cho một Tập đoàn khai thác than khoáng sản (hoàn thành 09/2020)

Khoản vay thứ cấp trị giá 350 tỷ đồng cho doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án điện gió đang hoạt động (hoàn thành 01/2021)

Khoản vay 500 tỷ đồng tái tài trợ khoản vay trong nước tài trợ nhà máy điện mặt trời 50MWp (hoàn thành 03/2021)

Khoản vay 750 tỷ đồng tài trợ dự án điện gió trên bờ 30MW (hoàn thành 04/2021)

Khoản vay dài hạn 1.620 tỷ đồng tài trợ cho dự án điện gió gần bờ 50MW (hoàn thành 06/2021)

Thu xếp phát hành và chào bán 300 tỷ trái phiếu 3 năm cho một tập đoàn kinh tế lớn (đã hoàn thành 11/2021)

Thu xếp phát hành và chào bán 200 tỷ trái phiếu 2 năm cho một Công ty trong nước (đã hoàn thành 12/2021)

Fast Capital hiện đã được một số khách hàng doanh nghiệp ủy quyền thu xếp vốn và đang làm việc với nhiều đối tác ngân hàng và công ty chứng khoán trong và ngoài nước để thu xếp khoản vay, trái phiếu

Thu xếp phát hành 700 tỷ VND trái phiếu cho một tập đoàn kinh tế lớn (đang thực hiện)

Thu xếp phát hành 300 tỷ VND trái phiếu cho một công ty bất động sản (đang thực hiện)

Thu xếp khoản vay nước ngoài 75 triệu USD cho một dự án bất động sản

Thu xếp phát hành 1.000 tỷ VND trái phiếu cho một Công ty BĐS (đang thực hiện)

Thu xếp phát hành 600 tỷ VND trái phiếu cho một công ty bất động sản (đang thực hiện)

Thu xếp khoản vay 800 tỷ VND cho một công ty sản xuất (đang thực hiện)

Back to top