Dịch vụ tư vấn Mua bán Sáp nhập

Công ty cổ phần Giải pháp Fast Capital

Dịch vụ tư vấn Mua bán & Sáp nhập

 

Dịch vụ tư vấn M&A chuyên nghiệp, nhanh gọn

và thông suốt từ giai đoạn thẩm định đến hoàn

tất giao dịch.

Tin cậy

Đảm bảo bảo mật thông tin và không mâu thuẫn lợi ích

Mạng lưới rộng

Danh mục khách hàng, nhà đầu tư và đối tác rộng lớn

Tinh thông

Am hiểu thông tin ngành, thị trường và tư vấn hiệu quả

Chuyên nghiệp

Đội ngũ chuyên gia tài chính và kỹ thuật nhiều kinh nghiệm

KINH NGHIỆM TƯ VẤN MUA BÁN & SÁP NHẬP

Chúng tôi đã tư vấn thành công cho các dự án năng lượng trong giai đoạn 2019-2021:

Tư vấn Bên Bán chuyển nhượng nhà máy thủy điện công suất 49MW tại miền trung (hoàn thành 2019)
(Bên Mua là Quỹ đầu tư năng lượng)

Tư vấn Bên Bán chuyển nhượng dự án điện gió 109MW tại Quảng Trị, Việt Nam (hoàn thành 2020)
(Bên Mua là tập đoàn năng lượng Châu Âu)

Tư vấn Bên Bán chuyển nhượng dự án điện gió công suất 30MW tại Ninh Thuận, Việt Nam (hoàn thành 2020)
(Bên Mua là Tập đoàn tài chính lớn của Việt Nam)

Tư vấn Bên Bán chuyển nhượng 2 nhà máy điện gió đã phát điện ở Bắc Trung Bộ (hoàn thành 2021)
(Bên Mua là một quỹ đầu tư tư nhân)

Tư vấn Bên Bán chuyển nhượng dự án điện gió công suất 30MW ở Đak Nông (hoàn thành 2021)
(Bên Mua là một Tập đoàn kinh tế lớn)

Chúng tôi đang tham gia tư vấn cho bên bán chuyển nhượng một số nhà máy, dự án thủy điện

Tư vấn bên bán chuyển nhượng cổ phần công ty sở hữu các nhà máy thủy điện công suất khoảng 50 MW ở miền trung Việt Nam

Tư vấn bên bán chuyển nhượng cổ phần công ty sở hữu các nhà máy thủy điện công suất 8.1 MW và 10.2MW ở miền trung, miền bắc Việt Nam

Tư vấn bên bán chuyển nhượng cổ phần công ty sở hữu nhà máy thủy điện công suất 7.5 MW ở Tây Nguyên, Việt Nam

Tư vấn bên bán chuyển nhượng cổ phần công ty sở hữu Dự án nhà máy thủy điện công suất 40MW ở miền nam Việt Nam (DA đang xây dựng)

Tư vấn bên bán chuyển nhượng cổ phần công ty sở hữu Dự án nhà máy thủy điện công suất 11MW ở Tây Nguyên, Việt Nam (DA đã có giấy phép)

Tư vấn bên bán chuyển nhượng cổ phần công ty sở hữu Dự án nhà máy thủy điện công suất 18MW ở miền trung Việt Nam (DA đang xây dựng)

Chúng tôi đang tham gia tư vấn cho bên mua hoặc bên bán chuyển nhượng một số dự án điện mặt trời

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng nhà máy điện mặt trời 50 MWp tại miền trung, Việt Nam.

Tư vấn Bên mua nhận chuyển nhượng máy điện mặt trời 50 MWp và cùng phát triển dự án điện mặt trời 50MWp đã bổ sung QH7 ở miền nam, Việt Nam.

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 MWp tại miền nam, Việt Nam.

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng hệ thống điện mặt trời mái nhà 8 MWp tại miền nam, Việt Nam.

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng Dự án điện mặt trời 450 MWp đã bổ sung QH7 tại miền trung, Việt Nam.

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng Dự án điện mặt trời 55 MWp đã bổ sung QH7 tại miền trung, Việt Nam.

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng Dự án điện mặt trời 50 MWp đã bổ sung QH7 tại miền trung, Việt Nam.

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng Dự án điện mặt trời 100 MWp chờ bổ sung QH8 tại miền nam trung bộ, Việt Nam.

Chúng tôi đang tư vấn cho bên bán chuyển nhượng một số nhà máy, dự án điện gió

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng nhà máy điện gió 49,2 MW tại miền trung, Việt Nam.

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng nhà máy điện gió 30 MW tại miền trung, Việt Nam (vận hành 1 phần)

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng nhà máy điện gió 120 MW tại miền nam, Việt Nam (vận hành 1 phần)

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng dự án điện gió gần bờ 200 MW tại miền nam, Việt Nam.

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng Dự án điện gió 150 MW tại Tây nguyên, Việt Nam (QH8)

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng Dự án điện gió 49,5 MW tại Tây nguyên, Việt Nam (QH8)

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng các Dự án điện gió 90 MW tại miền trung, Việt Nam (QH7)

Tư vấn Bên bán chuyển nhượng Dự án điện gió 49,5 MW tại miền nam, Việt Nam (QH8)

Chúng tôi đang tư vấn cho bên mua hoặc bên bán chuyển nhượng một số dự án bất động sản nhà ở, khu công nghiệp và logistics.

Tư vấn Bên Bán chuyển nhượng cổ phần của một công ty sở hữu hệ thống nhà xưởng, nhà kho > 250.000 m2 tại miền Nam

Tư vấn Bên Bán chuyển nhượng đa số cổ phần dự án khu công nghiệp 450 ha ở Đông Nam Bộ.

Tư vấn Bên bán tìm nhà đầu tư hợp tác phát triển dự án căn hộ chung cư tại TP. HCM.

Tư vấn Bên Bán chuyển nhượng cổ phần của một công ty sở hữu hệ thống nhà xưởng, nhà kho > 200.000 m2 tại miền Bắc

Back to top