Hợp tác Đầu tư

Công ty cổ phần Giải pháp Fast Capital

Hợp tác Đầu tư

Đầu tư trực tiếp vào mảng năng lượng tái tạo, bất động sản khu đô thị, khu dân cư

Tin cậy

Đảm bảo bảo mật thông tin và không mâu thuẫn lợi ích

Mạng lưới rộng

Danh mục khách hàng, nhà đầu tư và đối tác rộng lớn

Tinh thông

Am hiểu thông tin ngành, thị trường và tư vấn hiệu quả 

Chuyên nghiệp

Đội ngũ chuyên gia tài chính và kỹ thuật nhiều kinh nghiệm

Chúng tôi đang thực hiện 

Fast Capital và đối tác của mình hiện đang đầu tư vào:

  • Các hệ thống điện mặt trời mái nhà
  • Các dự án bất động sản khu đô thị, khu dân cư
  • Đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp
  • Mua bán các giấy tờ có giá

Fast Capital cùng đối tác của mình hiện đang nghiên cứu các giải pháp lưu trữ năng lượng, sản xuất hydrogen và ammonium nitrate xuất khẩu.

Back to top