Sản phẩm & Dịch vụ

Công ty cổ phần Giải pháp Fast Capital

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

TƯ VẤN MUA BÁN SÁP NHẬP

Các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư tài chính để mở rộng kinh doanh bền vững. Với chuyên môn, sự chuyên nghiệp và mối quan hệ bền chặt với các doanh nghiệp Việt Nam cùng với sự hỗ trợ từ các đối tác và nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi có thể kết nối các doanh nghiệp trong nước với các nhà đầu tư phù hợp và hỗ trợ các bên đảm bảo quá trình thẩm định và thực hiện các giao dịch mua bán và sáp nhập một cách suôn sẻ.

TƯ VẤN THU XẾP VỐN

Doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh sẽ cần vốn đầu tư và vốn vay. Với chuyên môn và mối quan hệ rộng rãi với các doanh nghiệp, ngân hàng và các định chế tài chính tại Việt Nam và các nước có chi phí huy động vốn thấp, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính thu xếp vốn nợ hiệu quả để giúp các doanh nghiệp huy động các khoản vay trung và dài hạn, trái phiếu doanh nghiệp theo cấu trúc tối ưu với chi phí vay vốn cạnh tranh.

HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Fast Capital cùng các Đối tác tham gia đầu tư vào Các hệ thống điện mặt trời áp mái, Các dự án bất động sản nhà ở tại Việt Nam, Trái phiếu doanh nghiệp & giấy tờ có giá.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

image_2022-05-18_115504284
image_2022-05-20_172416810
image_2022-05-18_101243178
image_2022-05-18_095949340
image_2022-05-18_095347695
image_2022-05-18_103110155
image_2022-05-20_174336242
image_2022-05-18_111430131
image_2023-08-02_151705717
image_2022-05-18_102528203
image_2022-05-18_102740050
image_2022-05-18_101458020
image_2022-05-18_115651005
image_2022-05-18_110533547
image_2022-05-18_115134829
image_2022-05-18_110854483
image_2022-05-18_110932877
image_2022-05-18_110741270
image_2022-05-18_100830370
image_2022-05-20_171602328
image_2022-05-20_172607261
image_2022-05-18_111650819
image_2022-05-18_111609501
image_2022-05-18_111535133
image_2022-05-18_101020027
image_2022-05-18_114903628
image_2022-05-20_172712001
image_2022-05-18_113752107
image_2022-05-18_103218012
image_2022-05-18_113632908
image_2022-05-18_103007156
image_2022-05-18_113433772
image_2022-05-20_173300216
image_2022-05-18_095601568
image_2022-05-18_114536038
image_2022-05-18_114651800
8

Chuyên gia

50

Dự án

$450000000

Giá trị dự án

99%

Sự hài lòng

Back to top