Giới thiệu

Công ty cổ phần Giải pháp Fast Capital

Huyền Vương: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Bà Huyền tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Hà Nội với bằng Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội với bằng Cử nhân Tiếng Anh và Đại học Columbia Southern, Hoa Kỳ với bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) và điểm GPA 4.0.

Bà Huyền có trên 23 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư và tài chính doanh nghiệp. Bà giữ nhiều vị trí quản lý quan trọng trong các ngân hàng trong nước và quốc tế như Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) (2012-2019), Giám đốc Chi nhánh Hà Nội – Ngân hàng Doanh nghiệp và Đầu tư Credit Agricole (2009 – 2012), Giám đốc Ban Tín dụng xuất khẩu có cấu trúc & Tài chính doanh nghiệp – Ngân hàng ANZ Việt Nam (2005-2009), Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty cho thuê tài chính ANZ/VTrac Leasing (2003-2005), Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp – Ngân hàng ANZ chi nhánh Hà Nội (1996-2003).

Bà Huyền có kỹ năng lãnh đạo tốt, hiểu biết sâu rộng về thị trường tài chính Việt Nam cùng với khả năng kinh doanh và quản lý rủi ro tốt. Bà Huyền đã thực hiện tư vấn, cấu trúc và thực hiện thành công các giao dịch phức tạp về vốn và nợ trong thời gian làm việc tại ANZ, Credit Agricole CIB và VIB. Bà có kiến thức và hiểu biết tốt về các sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng doanh nghiệp và có khả năng đánh giá quản lý rủi ro tốt. Bà có quan hệ hợp tác với nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế, các cơ quan quản lý, các quỹ đầu tư nước ngoài và các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế và trong khu vực.

Back to top